Allmän backmätare / Scotopteryx chenopodiata / Shaded Broad-bar