Fjärilar

Senaste fjärilsbilder

Backfältmätare
Bandatlasmätare
Grå tigerspinnare

Svärmare

Humlelik dagsvärmare
Svävfluglik dagsvärmare
Större dagsvärmare
Ligustersvärmare
Videsvärmare
Brunsprötad skymningssvärmare
Åkervindesvärmare
Tallsvärmare

Fjärilar A-Ö

Allmän backmätare
Allmän ängsmätare
Allmänt gräsfly
Almsnabbvinge
Amiral
Apollofjäril
Aprikostofsspinnare
Asknätfjäril
Aspfjäril
Aurorafjäril
Backfältmätare
Bandatlasmätare
Berggräsfjäril
Björkporslinsvinge
Blekgult ängsmott
Blygrå lavspinnare
Blåbandat ordensfly
Blåbärsparkmätare
Bredbrämad bastardsvärmare
Brun björnspinnare
Brun blåvinge
Brun flickfjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Brungrått lundfly
Brunsprötad skymningssvärmare
Citronfjäril
Dårgräsfjäril
Eksnabbvinge
Ekspinnare
Eldsnabbvinge
Fetörtsblåvinge
Fjällgräsfjäril
Gammafly
Gräsulv
Grå flickfjäril
Grå mårfältmätare
Grå syremätare
Grå tigerspinnare
Grönsaksfly
Grönsnabbvinge
Gulbrokigt Slåtterfly
Gulfläckig glanssmygare
Gulfläckig igelkottsspinnare
Gulfläckigt jordfly
Gullvivefjäril
Gulvingad fältmätare
Hagtornsfjäril
Hedblåvinge
Hedpärlemorfjäril
Humlelik dagsvärmare
Högstjärtmott
Kamgräsfjäril
Kamsprötad rotfjäril
Karminspinnare
Klöverblåvinge
Kvickgräsfjäril
Kålfjäril
Ligustersvärmare
Ljungblåvinge
Luktgräsfjäril
Liten fläckmätare
Makaonfjäril
Midsommarblåvinge
Mindre bastardsvärmare
Mindre blåvinge
Mindre Guldvinge
Mindre Tåtelsmygare
Mnemosynefjäril
Myrpärlemorfjäril
Mörkbrunt fältfly
Mörkgrå lavspinnare
Nässelfjäril
Pilporslinsvinge
Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge
Påfågelöga
Pärlgrå högstjärt
Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril
Rovfjäril
Rutig buskmätare
Rödfransad björnspinnare
Sandgräsfjäril
Sexfläckig bastardsvärmare
Silverblåvinge
Silversmygare
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsgräsfjäril
Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril
Skogsvisslare
Skogsvitvinge
Slånspinnmal
Slåttergräsfjäril
Smultronvisslare
Snövit Streckmätare
Sorgmantel
Sotnätfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Större dagsvärmare
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig glanssmygare
Svartribbad vitvingemätare
Svartringlad pärlemorfjäril
Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril
Svävfluglik dagsvärmare
Sälgskimmerfjäril
Tallgräsfjäril
Tallsvärmare
Tegelrött gräsfly
Tistelfjäril
Torvmossemätare
Tosteblåvinge
Trådspinnarfly
Vanlig träfjäril
Videfuks
Videsvärmare
Vinbärsfuks
Violettbrunt ägsfly
Violett blåvinge
Violett guldvinge
Violettkantad guldvinge
Vitbrokigt Slåtterfly
Vitfläckat glansfly
Vitfläckat gräsfly
Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril
Vit hakvinge
Vitribbat fältfly
Väddnätfjäril
Åkervindesvärmare
Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare
Ögonfläckad fältmätare