Slåttergräsfjäril / Maniola jurtina / Meadow Brown