Natur

Senaste bilder
Fjällig bläcksvamp
Bäver
Ekorre
Buskvårtbitare
Backgräshoppa
Älg
Större kustflickslända
Ekoxe
Blå jungfruslända
Bred trollslända
Blodröd ängstrollslända
Mink
Gråsäl
Blomkrabbspindel
Dovhjort
Större skogsmus
Större vattensalamander
Rödräv
Vildsvin

Insekter
Albladbagge
Backgräshoppa
Blodröd ängstrollslända
Blomkrabbspindel
Blå jungfruslända
Blåbandad jungfruslända
Bred trollslända
Buskvårtbitare
Bålgeting
Ekoxe
Femprickig nyckelpiga
Fjortonfläckig nyckelpiga
Fyrfläckig trollslända
Geting
Getingbock
Gräsgrön guldbagge
Grön sandjägare
Grön vårtbitare
Grön ängsgräshoppa
Gulfotad slamfluga
Humlebagge
Korsspindel
Kungstrollslända
Kärrgräshoppa
Ljus lyrflickslända
Mindre klubbsprötsgräshoppa
Mörk Jordhumla
Obestämd stekel
Pendelblomfluga
Randig skulderbock
Riddarskinnbagge
Rödbandad dödgrävare
Sjuprickig nyckelpiga
Sjöflickslända
Skogsgräshoppa
Stor kardinalbagge
Strimlus
Större kustflickslända
Större sjötrollslända
Större vårtbitare
Taggbärfis
Tordyvel
Trumgräshoppa
Vanlig stinkslända
Vargspindel
Ängsblombock
Djur
Brunbjörn
Bäver
Dovhjort
Ekorre
Fälthare
Gråsvart kölsnigel
Gråsäl
Huggorm
Knubbsäl
Mink
Ren
Rådjur
Rödräv
Snok
Större skogsmus
Större vattensalamander
Utter
Vanlig groda
Vanlig padda
Vattennäbbmus
Vildsvin
Älg
Svampar
Blodriska
Blomkålssvamp
Fjällig bläcksvamp
Röd flugsvamp
Scharlakansskål
Stenmurkla
Blommor
Guckusko
Adam och Eva
Blåsippa
Kungsängslilja
Tussilago