Natur

Senaste bilder
Svart skogssnigel
Hasselsnok
Spansk skogssnigel
Bålgeting
Vildsvin
Rådjur
Humlebagge
Ren
Snok
Skogsödla
Vanlig padda
Fladdermus

Insekter
Albladbagge
Backgräshoppa
Blodröd ängstrollslända
Blomkrabbspindel
Blå jungfruslända
Blåbandad jungfruslända
Bred trollslända
Buskvårtbitare
Bålgeting
Ekoxe
Femprickig nyckelpiga
Fjortonfläckig nyckelpiga
Fyrfläckig trollslända
Geting
Getingbock
Gräsgrön guldbagge
Grön sandjägare
Grön vårtbitare
Grön ängsgräshoppa
Gulfotad slamfluga
Humlebagge
Korsspindel
Kungstrollslända
Kärrgräshoppa
Ljus lyrflickslända
Mindre klubbsprötsgräshoppa
Mörk Jordhumla
Obestämd stekel
Pendelblomfluga
Randig skulderbock
Riddarskinnbagge
Rödbandad dödgrävare
Sjuprickig nyckelpiga
Sjöflickslända
Skogsgräshoppa
Stor kardinalbagge
Strimlus
Större kustflickslända
Större sjötrollslända
Större vårtbitare
Taggbärfis
Tordyvel
Trumgräshoppa
Vanlig stinkslända
Vargspindel
Ängsblombock
Djur
Brunbjörn
Bäver
Dovhjort
Ekorre
Fladdermus
Fälthare
Gråsvart kölsnigel
Gråsäl
Hasselsnok
Huggorm
Knubbsäl
Mink
Ren
Rådjur
Rödräv
Skogsödla
Snok
Spansk skogssnigel
Större skogsmus
Större vattensalamander
Svart skogssnigel
Utter
Vanlig groda
Vanlig padda
Vattennäbbmus
Vildsvin
Älg
Svampar
Blodriska
Blomkålssvamp
Fjällig bläcksvamp
Röd flugsvamp
Scharlakansskål
Stenmurkla
Blommor
Guckusko
Adam och Eva
Blåsippa
Kungsängslilja
Tussilago