Kärrgräshoppa / Mecostethus grossus / Large Marsh Grasshopper

Backgräshoppa
Häringe 2016-07-31.
Copyright © fageltornet.se