Ljus lyrflickslända / Coenagrion puella / Azure Damselfly

Ljus lyrflickslända

Alhagen 2011-06-18.

Copyright © fageltornet.se