Nytt på Tornet
Här redovisas uppdateringar och andra intressanta nyheter som händer på hemsidan.

180218 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga och Favoritbilder även Strömstare .
180215 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180202 Bilder på Kattuggla , Ringtrast.
180130 Nu finns veckans dåliga på hemsidan Veckans dåliga , Gräsand.
180124 Bilder på Stjärtand , Björktrast.
180121 Bilder på Skäggmes , Strömstare.
180107 Bilder på Kricka.
171226 Bilder på Större gulbena , Nötväcka , Svartmes , Tofsmes , och resebilder från Stora Amundön 25 dec.
171221 Bilder på Strömstare.
1712174 Har samlat några Favorit bilder .
171203 Bilder på Slaguggla ,Kattuggla.
171119 Bilder på Slaguggla , Större hackspett , Blåmes , Berglärka , Kungsfiskare , Mindre sångsvan , Älg , och resebilder från November 2017.
171114 Bilder på Svartmes , Större korsnäbb , Sidensvans.
171030 Bilder på Gråsiska , Domherre , Snösparv.
171023 Bilder på Kungsfågel , Bronsibis , Kungsörn och resebilder från Garphyttan.
171012 Bilder på Bronsibis , Blåstjärt , Ringduva.
170929 Bilder på Dvärgbeckasin , Vitkindad gås , Tundrasädgås och resebilder från Hjälstaviken .
170922 Bilder på Kungsfiskare , Kålfjäril.
170914 Bilder på Gråhäger .
170911 Bilder på Mink , Lärkfalk , Pilgrimsfalk , Buskskvätta , Ringtrast.
170829 Bilder på Tjäder , Eldsnabbvinge .
170816 Bilder på Ängshök , Gråsäl .
170809 Bilder på Myrspov , Kattuggla , Eldsnabbvinge .
170806 Bilder på Grönbena , Svartsnäppa , Ladusvala , Myrspov , Kustsnäppa , Svartfläckig blåvinge , Pärlgräsfjäril , Skäggdopping.
170717 Bilder på Morkulla , Blomkrabbspindel , Vitgräsfjäril , Apollofjäril , Ängspärlemorfjäril.
170709 Bilder på Dovhjort , Apollofjäril , Slåttergräsfjäril , Skogsnätfjäril , Vitfläckat glansfly , Hedpärlemorfjäril , Violett blåvinge , Ängspärlemorfjäril , Kamgräsfjäril.
170629 Bilder på Rödfransad björnspinnare , Violett blåvinge , Svavelgul höfjäril , Aspfjäril.
170627 Bilder på Dårgräsfjäril .
170622 Bilder på Rutig buskmätare , Midsommarblåvinge .
170621 Bilder på Smålom , Väddnätfjäril , Asknätfjäril , Skogsnätfjäril , Sotnätfjäril , Humlelik dagsvärmare.
170617 Bilder på Ekoxe , Älg , Mnemosynefjäril , Svartfläckig glanssmygare .
170610 Bilder på Gulfläckig igelkottsspinnare , Mindre blåvinge .
170609 Bilder på Amiral , Drillsnäppa ,Storlom , Kvickgräsfjäril , Allmän ängsmätare.
170604 Bilder på Sexfläckig bastardsvärmare , Puktörneblåvinge , Gulbrokigt Slåtterfly , Vitbrokigt Slåtterfly , Tosteblåvinge .
170602 Bilder på Brandkronad kungsfågel , Karminspinnare , Rapsfjäril , Klöverblåvinge.
170530 Bilder på Fiskgjuse , Nötkråka , Smådopping , Gravand , Gulhämpling , Lärkfalk , Karminspinnare , Grå mårfältmätare , Smultronvisslare , Spillkråka.
170526 Bilder på Lappuggla , Sävsångare , Gullvivefjäril , Aurorafjäril.
170514 Bilder på Lövsångare , Gulärla , Myrspov , Grönsångare , Rörsångare , Silvertärna .
170508 Bilder på Svarthakedopping , Myrspov , Vinbärsfuks .
170507 Bilder på Röd glada , Dvärgmås , Större skogsmus.
170429 Bilder på Sädesärla .
170425 Bilder på Sångsvan , Kaja , Knipa , Svarthakedopping , Stenskvätta , Rödhake.
170421 Bilder på Större vattensalamander .
170418 Bilder på Kattuggla , Mindre hackspett.
170410 Bilder på Brandkronad kungsfågel .
170401 Bilder på Tofsmes.
170328 Bilder på Sädgås (Tundrasädgås) , Brun flickfjäril.
170314 Bilder på Vitvingad trut , sothöna.
170314 Bilder på Rödhuvad dykand.
170308 Bilder på Rördrom.
170306 Bilder på Rördrom.
170223 Bilder på Skärpiplärka.
170215 Bilder på Rödräv och resebilder från Torö 2017-02-14 .
170210 Bilder på Nötskrika , Smådopping.
170206 Bilder på Skäggmes , Varfågel , Alfågel.
170126 Bilder på Hökuggla fler bilder på Hökugglor finns i galleriet.