Nytt på Tornet
Här redovisas uppdateringar och andra intressanta nyheter som händer på hemsidan.

201007 Bilder på Kungsfågelsångare , Ekorre , Gammafly , Amiral , Älg , Gransångare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200927 Bilder på Nötkråka , Tofsmes , Höstmosaikslända , Vinterflickslända , Svart ängstrollslända , Tegelröd ängstrollslända , Älg , Skogstordyvel , Blågrön mosaikslända , Brun mosaikslända , Större vattensalamander ,resegalleriet är uppdaterat med Landsort , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200916 Bilder på Trädlärka , Ladusvala , Rapsfjäril , Tegelröd ängstrollslända , Guldtrollslända , Vinterflickslända , Höstmosaikslända , Grön vårtbitare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200906 Bilder på Höstmosaikslända , Forsärla , Eldsnabbvinge , Stenskvätta , Lövsångare , Grå flugsnappare , Spillkråka , Sjöflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200828 Bilder på Duvhök , Forsärla , Eldsnabbvinge , Ringduva , Ängsstamfly , Kärrspindel , Vickerbackmätare , Gulsparv , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200817 Bilder på Svart ängstrollslända , Svingelgräsfjäril , Backgräshoppa , Tegelröd ängstrollslända , Ljus lyrflickslända , Blå jungfruslända , Kortvingad ängsgräshoppa , Vinbärsfuks , Sångsvan , Rhagonycha fulva , Rörhöna , Sothöna , Eldsnabbvinge , Rovfjäril , Blågrön mosaikslända , Sorgmantel , Morotsmott , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200808 Bilder på Kartfjäril , Dammsnäppa , Svarthalsad dopping , Kärrgräshoppa , Blågrön mosaikslända , Fläckig blombock , Silversmygare , Skogspärlemorfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200726 Bilder på Blågrön mosaikslända , Sälgskimmerfjäril , Ekoxe , Bombylius minor , Hedblåvinge , Gulröd blombock , Blodröd ängstrollslända , Påfågelöga , Mindre bastardsvärmare , Myskbock , Eksnabbvinge , Kattuggla , Törnskata , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200720 Bilder på Gulfläckad ängstrollslända , Sälgskimmerfjäril ,Grön vårtbitare , Gulvingad fältmätare , Sexfläckig bastardsvärmare , Blodröd ängstrollslända , Tegelröd ängstrollslända , Brunkärrhök , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200714 Bilder på Aspskimmerfjäril , Sälgskimmerfjäril ,Blå kejsartrollslända , Större rödögonflickslända , Tegelröd ängstrollslända , Blodröd ängstrollslända , Gök.
200711 Bilder på Pudrad kärrtrollslända , Fyrfläckad trollslända ,Större sjötrollslända , Gök , Brun mosaikslända , Sälgskimmerfjäril , Apollofjäril , Bredbrämad bastardsvärmare .
200709 Bilder på Sälgskimmerfjäril , Apollofjäril ,Blodröd ängstrollslända , Bred kärrtrollslända , Myrpärlemorfjäril , Törnsångare , Silverstreckad pärlemorfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Skogspärlemorfjäril , Nässelfjäril, Storfläckig pärlemorfjäril, Hedblåvinge , Vitgräsfjäril, Sjöflickslända .
200704 Bilder på Vickerbackmätare , Mindre fläckmätare ,Rutig buskmätare , Blekgrön mätare , Blå kejsartrollslända , Större sjötrollslända , Nordisk kärrtrollslända , Fyrfläckig trollslända , Brunfläckig pärlemorfjäril , Rödfransad björnspinnare, Bålgeting, Sotmätare , Pärlgräsfjäril, Skogspärlemorfjäril , Trana , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200629 Bilder på Apollofjäril , Ekoxe ,Skogsnätfjäril , Älggräsfjäril , Ängspärlemorfjäril , Silverblåvinge , Påfågelöga , Stenskvätta , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200626 Bilder på Hårig bärfis ,Purpurbärfis , Lädermätare , Fyrbandad blombock , Blå jungfruslända , Slåttergräsfjäril , Bred trollslända , Vitgräsfjäril , Ängspärlemorfjäril , Humlebagge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200622 Bilder på Ekoxe ,Ängssmygare , Pärlgräsfjäril , Puktörneblåvinge , Snok , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200615 Bilder på Svingelgräsfjäril ,Svartribbad vitvingemätare , Skogsvitvinge , Kvickgräsfjäril , Skogsvisslare , Prydlig pärlemorfjäril , Ängsvitvinge , Mindre blåvinge , Storfläckig pärlemorfjäril , Smultronvisslare , Snok , Busksångare , Gråflugsnappare , Grågås , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200609 Bilder på Smalnäbbad simsnäppa ,Skäggmes , Ringduva , Karminspinnare , Rutig buskmätare , Vitbrokigt slåtterfly , Ekorre , Fiskgjuse , Mindre guldvinge , Klöverblåvinge , Svartribbad vitvingemätare , Nässelfjäril , Fyrfläckig trollslända , Sothöna , Knölsvan , Gräsand , Råka , Trädpiplärka , Aurorafjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200530 Bilder på Kattuggla ,Tidig mosaikslända , Kamgräsfjäril , Aurorafjäril , Knölsvan , Älg , Riddarskinnbagge , Mindre guldvinge , Storfläckig pärlemorfjäril , Skogsvisslare , Klöverblåvinge , Vinbärsfuks , Gulbrokigt Slåtterfly , Citronfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200523 Bilder på Tosteblåvinge ,Klöverblåvinge , Skogsvitvinge , Skogsvisslare , Gulbrokigt Slåtterfly , Grönsnabbvinge , Aurorafjäril , Kopparödla , Svartvit flugsnappare , Bofink , Ladusvala , Grå mårfältmätare , Allmän ängsmätare , Lövsångare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200516 Bilder på Näktergal , Järnsparv , Trädlärka , Grönfink , Lövsångare , Större hackspett , Storfläckig pärlemorfjäril , Huggorm , Vinbärsfuks , Grönsnabbvinge , Storskarv , Aurorafjäril , Svartvit flugsnappare , Citronfjäril , Gullviva , Adam och Eva , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200505 Bilder på Aurorafjäril ,Sädesärla , Smådopping , Järnsparv , Kanadagås , Grönsnabbvinge , Sorgmantel , Rapsfjäril , Tosteblåvinge , Svartvit flugsnappare , Lövsångare , Skäggdopping , Ringtrast , Trädpiplärka , Knipa , Storlom , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200416 Bilder på Gotiskt Sälgfly ,Trädkrypare , Brun flickfjäril , Nässelfjäril , Grå flickfjäril , Sorgmantel , Sädesärla , Vinbärsfuks , Citronfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200408 Bilder på Tamduva , Dovhjort , Huggorm ,Rödräv ,Påfågelöga , Nässelfjäril ,Råka , Trana , Svarthakad buskskvätta , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200221 Bilder på Nötkråka.
200220 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200205 Bilder på Rödhake , Koltrast , Tallbit , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200109 Bilder på Smådopping , Kungsfågel , Mindre hackspett , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191229 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191220 Bilder på Tallbit , Gärdsmyg.
191205 Bilder på Tallbit , Sångsvan , Bergfink , Grönfink , Pilfink , Trädkrypare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191102 Bilder på Tallbit , Trädkrypare , Bergfink , Havsörn , Kungsörn , Svart skogssnigel , Stare , Koltrast , Mindre sångsvan , Björktrast , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191005 Bilder på Brun törnskata , resegalleriet är uppdaterat med Landsort , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190926 Bilder på Stäpphök, Fjällvråk , Kungsfiskare , Eldsnabbvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190917 Bilder på Stäpphök, Sparvhök , Stjärtmes , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190906 Bilder på Aftonfalk .
190905 Bilder på Hasselsnok , Spansk skogssnigel , Bålgeting , Sorgmantel , Amiral , Havsörn , Hedblåvinge , Eldsnabbvinge , Silverstreckad pärlemorfjäril , Tistelfjäril , Mindre guldvinge , Påfågelöga , Nässelfjäril , Lappuggla .
190724 Bilder på Sälgskimmerfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Sorgmantel , Brunsprötad skymningssvärmare , Rapsfjäril , Sandgräsfjäril , Rutig buskmätare , Midsommarblåvinge , Mindre guldvinge , Påfågelöga , Skogsgräsfjäril , Hedblåvinge , Pärlgräsfjäril , Ljungblåvinge , silverblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190718 Bilder på Sälgskimmerfjäril .
190716 Bilder på Rådjur , Vildsvin , Sälgskimmerfjäril , Apollofjäril , Ekspinnare , Silverstreckad pärlemorfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Storfläckig pärlemorfjäril , Puktörneblåvinge , Nässelfjäril , Tistelfjäril ,Ängspärlemorfjäril , Videfuks , Svartribbad vitvingemätare , Kamgräsfjäril , Ängssmygare , Rapsfjäril , Luktgräsfjäril , Silverblåvinge Humlebagge , Slåttergräsfjäril , Mindre tåtelsmygare Rovfjäril , Skogspärlemorfjäril , Amiral , Vitgräsfjäril , Midsommarblåvinge , Vinbärsfuks.
190619 Bilder på Ekoxe , Pärlgräsfjäril , Ren , Tistelfjäril , Klöverblåvinge .
190616 Bilder på Dubbelbeckasin , Hökuggla , Dalripa , Blåhake , Hussvala resegalleriet är uppdaterat med Jämtland , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190603 Bilder på Härmsångare , Prydlig pärlemorfjäril , Rapsfjäril , Kålfjäril .
190601 Bilder på Svarthakedopping , Näktergal , Aurorafjäril , Rapsfjäril , Smultronvisslare , Skogsvitvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190527 Bilder på Spetsstjärtad duva , resegalleriet är uppdaterat med Öland.
190525 Bilder på Skogsvisslare , Smultronvisslare , Aurorafjäril , Skäggdopping , Kattuggla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190521 Bilder på Gulgrå sparv , resegalleriet är uppdaterat med Gotland , Halsbandsflugsnappare , Svartvit flugsnappare , Trädpiplärka , Mindre strandpipare , Gravand , Grågås , Sävsångare , Rovfjäril , Tistelfjäril , Vinbärsfuks , Tosteblåvinge , Sorgmantel , Citronfjäril , Grönsnabbvinge , Påfågelöga , Storfläckig pärlemorfjäril , Rapsfjäril , Mindre guldvinge , Snok , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190515 Bilder på Gråhuvad vipa , resegalleriet är uppdaterat med Sandvik , Aurorafjäril , Rapsfjäril , Sorgmantel , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190510 Bilder på Myrspov , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190508 Bilder på Skogsödla , Aurorafjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190503 Bilder på Mindre strandpipare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190501 Bilder på Fasan , Nässelfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190428 Bilder på Svartvit flugsnappare , Storlom , Grönsångare , Vanlig padda , Påfågelöga , Stjärtmes , Vinbärsfuks , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190422 Bilder på Ringtrast , Sorgmantel , Fladdermus.
190418 Bilder på Wilsonbeckasin , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190414 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190413 Bilder på Svarthakedopping , Svarthalsad dopping , Svart rödstjärt , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190404 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190402 Bilder på Röd glada , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190331 Bilder på Stare , Mink , Vinbärsfuks , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190320 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190313 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190311 Bilder på Citronfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190223 Bilder på Strömstare .
190216 Bilder på Lappuggla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190210 Bilder på Sångsvan , Knipa .
190208 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190130 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190128 Bilder på Vattenrall , Rödhake , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190125 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190124 Bilder på Dvärgbeckasin , Rödhake , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190122 Bilder på Skäggmes , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190116 Bilder på Strömstare , Koltrast , Gråsiska , Trädkrypare , Kattuggla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190107 Bilder på Kattuggla .
190106 Bilder på Kattuggla , Fjällvråk . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181230 Bilder på Strömstare .
181229 Bilder på Rostsparv , och resegalleriet Skutskär .
181226 Bilder på Snatterand , Sångsvan . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181206 Bilder på Stjärtand , Gärdsmyg , Gräsulv , Fjällig bläcksvamp. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181117 Bilder på Havsörn . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181114 Bilder på Sädgås (Tundrasädgås) . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181030 Bilder på Blå kärrhök , Rödhake.
181026 Bilder på Kungsörn , Duvhök . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181020 Bilder på Stenfalk , Duvhök , Snatterand , Tofsmes , Ekorre , Svartmes , Nötväcka , Entita , Knölsvan , Bäver . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181011 Bilder på Stenskvätta , Rödhake , Gransångare . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180927 Bilder på Nötväcka , Gråflugsnappare , Svartvit flugsnappare , Större hackspett , Backgräshoppa , Buskvårtbitare , Ekorre , Grön vårtbitare , Knölsvan , Mindre guldvinge , Kungsfågel , Fjällvråk. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180917 Bilder på Större beckasinsnäppa , Amiral , Älg , Sävsparv , Brunkärrhök. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180824 Bilder på Gök. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180814 Bilder på Vit stork. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180813 Bilder på Myrspov , Eldsnabbvinge , Ärtsångare , Vinbärsfuks , Brunfläckig pärlemorfjäril , Prydlig pärlemorfjäril , Allmän ängsmätare .
180725 Bilder på Älg , Större träfjäril , Naggad lövmätare , Eksnabbvinge , Apollofjäril , Koltrast , Kålfjäril , Silverblåvinge , Puktörneblåvinge , Silverstreckad pärlemorfjäril , Hedblåvinge , Ljungblåvinge , Källfly , Mindre bastardsvärmare , Snövit Streckmätare , Ängspärlemorfjäril , Slånspinnmal , Större kustflickslända .
180618 Bilder på Apollofjäril .
180615 Bilder på Ekoxe .
180614 Bilder på Större hackspett , Svavelgul höfjäril , Karminspinnare , Gulbrokigt Slåtterfly , Violettkantad guldvinge , Ängspärlemorfjäril , Ängssmygare , Kvickgräsfjäril , Vitgräsfjäril , Ängsblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180611 Bilder på Hjälmpärlhöna , Humledagsvärmare , Kamgräsfjäril , Hedpärlemorfjäril , Pärlgräsfjäril , Sotnätfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Skogsnätfjäril , Blå jungfruslända , Asknätfjäril , Väddnätfjäril , Vitbandad björkfältmätare , Aspfjäril.
180305 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Gråkråka , Aurorafjäril , Trana , Blodröd ängstrollslända , Bred trollslända.
180528 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Sävsångare , Aurorafjäril , Kvickgräsfjäril.
180523 Bilder på Karminspinnare .
180522 Bilder på Gullvivefjäril , Mindre guldvinge.
180521 Bilder på Karminspinnare , Gulbrokigt Slåtterfly.
180520 Bilder på Dubbeltrast.
180517 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Citronärla , Bäver.
180513 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Amiral , Ängsvitvinge , Vinbärsfuks , Buskskvätta.
180510 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Rapsfjäril , Sorgmantel , Skogsvitvinge , Storfläckig pärlemorfjäril , Tosteblåvinge , Vinbärsfuks , Trädpiplärka , Grönsnabbvinge.
180507 Senaste bilder Ägretthäger.
180506 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Tosteblåvinge , Mindre strandpipare , Grågås.
180502 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Svartvit flugsnappare.
180429 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Stjärtmes.
180427 Senaste bilder Forsärla.
180423 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Svarthakedopping.
180417 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Ringtrast , Mindre korsnäbb , Bofink , Grönsiska , Nötväcka , Koltrast.
180415 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Gransångare.
180414 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180413 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Mindre hackspett.
180410 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180409 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180407 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Ängspiplärka.
180405 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180403 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180402 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Tjäder.
180331 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180329 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180328 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180325 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Fasan var .
180321 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Domherre .
180319 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga och Vigg .
180315 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga och Större korsnäbb .
180314 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga och Strömstare , Sånglärka , Björktrast.
180309 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
180305 Kolla in min nya fjärilsmeny med thumbnails i Fjärilsgallerier.
180226 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga och Kungsfiskare .
180218 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga och Favoritbilder även Strömstare .
180215 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180202 Bilder på Kattuggla , Ringtrast.
180130 Nu finns veckans dåliga på hemsidan Veckans dåliga , Gräsand.
180124 Bilder på Stjärtand , Björktrast.
180121 Bilder på Skäggmes , Strömstare.
180107 Bilder på Kricka.
171226 Bilder på Större gulbena , Nötväcka , Svartmes , Tofsmes , och resebilder från Stora Amundön 25 dec.
171221 Bilder på Strömstare.
1712174 Har samlat några Favorit bilder .
171203 Bilder på Slaguggla ,Kattuggla.
171119 Bilder på Slaguggla , Större hackspett , Blåmes , Berglärka , Kungsfiskare , Mindre sångsvan , Älg , och resebilder från November 2017.
171114 Bilder på Svartmes , Större korsnäbb , Sidensvans.
171030 Bilder på Gråsiska , Domherre , Snösparv.
171023 Bilder på Kungsfågel , Bronsibis , Kungsörn och resebilder från Garphyttan.
171012 Bilder på Bronsibis , Blåstjärt , Ringduva.
170929 Bilder på Dvärgbeckasin , Vitkindad gås , Tundrasädgås och resebilder från Hjälstaviken .
170922 Bilder på Kungsfiskare , Kålfjäril.
170914 Bilder på Gråhäger .
170911 Bilder på Mink , Lärkfalk , Pilgrimsfalk , Buskskvätta , Ringtrast.
170829 Bilder på Tjäder , Eldsnabbvinge .
170816 Bilder på Ängshök , Gråsäl .