Slätmossen och Borgbergets naturreservat 30 November 2011.
30 november tog jag en promenad till Borgberget som ligger i Slätmossen och Borgbergets naturreservat SV om Hemfosa. Jag startade vi sjön Tärnan och föjde Sörmlandsleden mot norr. Bilden visar spången vid Tärnan. Borgberget
Vid Tärnan. Borgberget
Vy över Tärnan här rastade 2 st sångsvanar. Borgberget
Längs med Sörmlandsleden finns flera rösen. Borgberget
Vy från leden. Borgberget
Halvvägs till Hemfosa kommer man till stigen som går mot Borgberget. Borgberget
Sörmlandsleden går till vänster och blåmarkerade stigen till Borgberget åt höger. Borgberget
Reservatsskylt finns vid stigkorsningen. Borgberget
Myr nära Borgberget. Bra miljö för skogshöns men jag såg inga idag. Borgberget
Copyright © fageltornet.se