Veckans dåliga bilder jan-apr 2023.
Bilder som inte är så bra att dom läggs ut i mina gallerier.
En del kan vara kul att se ändå.