Älggräspärlemorfjäril / Brenthis ino / Lesser Marbled Fritillary