Ängspärlemorfjäril / Argynnis aglaja / Dark Green Fritillary