Brun björnspinnare / Chryso pidae / Garden Tiger Moth