Väddnätfjäril / Euphydryas aurinia / Marsh Fritillary