Vitfläckat glansfly / Deltote pygarga / Marbled White Spot