Fladdermus
Är osäker på art men kan vara vattenfladdermus