Hästhov (Tussilago) / Tussilago farfara

Hästhov
Häringe 2008-03-07.
Nu är våren här Tussilago blommar för fullt.
Copyright © fageltornet.se