Nytt på Tornet
Här redovisas uppdateringar och andra intressanta nyheter som händer på hemsidan.

230424 Bilder på Sånglärka , Steglits , Brun flickfjäril , Vinbärsfuks , Nässelfjäril , Rödstjärt , Knipa , Bofink , Trädkrypare , Större strandpipare , Storspov , Skedand , Rödhake , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
230320 Bilder på Rödhalsad gås , Kanadagås , Grågås , Bläsgås , Sångsvan , Strömstare , Vildsvin , Karminspinnare , Ängspärlemorfjäril , Ängsblåvinge , Sotmätare , Rapsfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
230308 Bilder på Koltrast , Gulsparv , Pilfink , Talgoxe , Blåmes , Sparvhök , Skata , Gräsand , Björktrast , Stare , Kungsfågel , Sävsparv , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
230224 Bilder på Ormvråk , Kungsfiskare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga. Nya bilder från 2022 på följande arter: Metalltrollslända , Tallbock , Näckrosbock , Gräsgrön guldbagge, Hedblåvinge.
230210 Bilder på Påfågelöga , Tofsmes , Blåmes , Koltrast , Grönfink , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga. Nya bilder från 2022 på följande arter: Vitbrokigt slåtterfly , Lindmätare , Gulbrokigt slåtterfly , Silverblåvinge , Klöverblåvinge , Tachina grossa , Coreus marginatus , Smultronvisslare , Fyrfläckad trollslända , Skogsvisslare.
230204 Bilder på Baltimoretrupial , Knölsvan , Kungsfiskare , Varfågel , Kanadagås , Havsörn , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga. Nya bilder från 2022 på följande arter: Luktgräsfjäril , Mindre fläckmätare , Citronfläckad kärrtrollslända , Flodflickslända , Rödflickslända ,Större sjötrollslända , Tidig mosaikslända , Gulfläckad glanstrollslända.
221222 Bilder på Varfågel , Strömstare , Morkulla, , Huggorm , Älggräspärlemorfjäril , Blomkrabbspindel , Mindre tåtelsmygare , Bombylius minor , Rutig buskmätare , Spjutflickslända , Mörk lyrflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
221209 Bilder på Skäggmes , Myskbock , Vinbärsfuks, Strömstare , Puktörneblåvinge , Större rödögonflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
221118 Bilder på Kaspisk trut , Medelhavstrut , Gräsand, Gråsiska , Smalnäbbad Nötkråka , Härfågel , Silverstreckad pärlemorfjäril , Ljungblåvinge , Mindre guldvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
221104 Bilder på Ägretthäger , Kungsfiskare , Vigg, Påfågelöga , Slåttergräsfjäril , Kålfjäril , Svingelgräsfjäril , Sjöflickslända , Pudrad smaragdflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
221021 Bilder på Fjällvråk , Ormvråk , Ägretthäger , Gråhäger, Storskrake , Höstmosaikslända , Varfågel , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
221016 Bilder på Sidensvans , Kungsörn , Varfågel , Fjällvråk , Ormvråk , Grågås , Kärrgräshoppa, Höstmosaikslända , Blågrön mosaikslända , Gräsand , Snatterand , Vanlig padda , Havsörn , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
221006 Bilder på Blå kärrhök , Havsörn , Kärrgräshoppa , Citronfjäril , Eldsnabbvinge , Större kustflickslända , Pilgrimsfalk , Fjällvråk , Skata , Höstmosaikslända , Sparvhök , Grön vårtbitare , Tistelfjäril , Nässelfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
220924 Bilder på Skedand , Gråhäger , Tornfalk , Rödsköldad asbagge , Större snabelsvärmare , Större träfjäril , Snok , Blå jungfruslända , Blåbandad jungfruslända , Ljus lyrflickslända , Vinterflickslända , Höstmosaikslända , Blågrön mosaikslända , Gräsulv , Tistelfjäril , Snatterand , Gröngöling , Amiral , Ljungpipare , Grönbena ,Grön vårtbitare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
220910 Bilder på Höstmosaikslända , Blågrön mosaikslända , Brushane , Större strandpipare , Storfläckig pärlemorfjäril , Tegelröd ängstrollslända , Brun mosaikslända , Getingspindel , Brun stenkrypare , Rörhöna , Kungsfiskare , Grå flugsnappare , Eldsnabbvinge , Mindre rödögonflickslända , Blodröd ängstrollslända , Småsnäppa , Större hackspett , Sångsvan , Brun kärrhök , Brunlångöra ,Havsörn , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
220803 Bilder på Ängsmetallvinge , Fläckig blombock , Blå kejsartrollslända , Skuggpärlemorfjäril , Silversmygare , Eldsnabbvinge , Brun mosaikslända , Blågrön mosaikslända , Guldtrollslanda , Sävsångare , Myskbock , resegalleriet är uppdaterat med Tyresta , Blåbandad jungfruslända , Blå jungfruslända.
220710 Bilder på Gulfläckad glanstrollslända , Mindre rödögonflickslända , Brun mosaikslända , Nordisk kärrtrollslända , Fyrfläckad trollslända , Bred trollslända , Aspskimmerfjäril , Mindre kejsartrollslända , Spegelkarp , Brunsprötad skymningssvärmare , Blå kejsartrollslända , Videfuks , Blåbärslundmätare , Ekoxe , Stenskvätta , Gärdsmyg.
220615 Bilder på Spetsfläckad trollslända , Tvåfläckad trollslända , Myrtrollslända , Tallgräsfjäril , Makaonfjäril , Vitfläckigt ängsmott , Vinterflickslända , Ekorre , Grönsnabbvinge , Väddnätfjäril , Berggräsfjäril , Mindre kejsartrollslända , Tidig mosaikslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220604 Bilder på Mörk lyrflickslända , Nordisk kärrtrollslända , Röd flickslända , Guldtrollslanda , Fyrfläckad trollslända , Sjöflickslända , Större rödögonflickslända , Gråaktig lobmätare , Prickvingad svävfluga , Hårig bärfis , Mindre guldvinge , Lövträdlöpare , Allövbagge , Kärrspindel , Sothöna , Klöverblåvinge , Ängsvitvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220522 Bilder på Guldtrollslanda , Nordisk kärrtrollslända , Röd flickslända , Vinterflickslända , Grönsnabbvinge , Smultronvisslare , Ormbunksmätare , Rödlus , Puktörneblåvinge , Tosteblåvinge , Tofsmes , Prydlig pärlemorfjäril , Storfläckig pärlemorfjäril , Allmän ängsmätare , Svartvit flugsnappare , Rutig buskmätare , Mindre guldvinge , Sothöna , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220515 Bilder på Mindre påfågelspinnare , Sädesärla , Smultronvisslare , Större strandpipare , Storfläckig pärlemorfjäril , Vinbärsfuks , Gulbrokigt Slåtterfly , Skogsvisslare , Röd glada , Ägretthäger , Mindre guldvinge , Rapsfjäril , Aurorafjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220507 Bilder på Svarthakedopping , Grågås , Sothöna , Taltrast , Göktyta , Rostvinge , Stor svävfluga , Grönsnabbvinge , Videfuks , Rapsfjäril , Skogsvitvinge , Aurorafjäril , Tosteblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220428 Bilder på Rödhake , Större timmerman , Grönsnabbvinge , Vitögd dykand , Mink , Bäver , Videfuks , Vigg , Spetsbergsgås , Skedand , Sorgmantel , Vinterflickslända , Citronfjäril , Knipa , Sädesärla , Kopparödla , Rapsfjäril , Brun flickfjäril , Gräsand , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220416 Bilder på Fälthare , Stor svävfluga , Stjärtmes , Gransångare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220414 Bilder på Ägretthäger , Stare , Tornfalk , Röd glada ,Ringduva , Grågås , Koltrast , Trana , Tofsvipa , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220402 Bilder på Sothöna , Större hackspett , Nässelfjäril , Påfågelöga , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220322 Bilder på Stjärtmes , Trädlärka , Trana , Grågås , Trädkrypare , Blåmes , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220224 Bilder på Rapphöna , Brunfläckig pärlemorfjäril , Pärlgräsfjäril , Fläckig blombock , Sexfläckig bastardsvärmare , Bålgeting , Mindre tåtelsmygare.
220215 Bilder på Ekorre , Bred kärrtrollslända , Silverstreckad pärlemorfjäril , Humledagsvärmare , Grön vårtbitare , Vitgräsfjäril , Citronfläckad kärrtrollslända , Slåttergräsfjäril , Ängsvitvinge, Våglinjelövmätare , Coreus marginatus , Skogspärlemorfjäril , Silverblåvinge , Fyrbandad blombock , Knölsvan , Gräsand , Storskrake , Gråsparv , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220206 Bilder på Grönsiska , Korp , Större hackspett , Stjärtmes , Bergfink , Gråsiska , Bofink , Talgoxe , Mindre guldvinge , Rovfjäril , Rapsfjäril , Gräsulv , Skogsgräsfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220127 Bilder på Tofsmes , Svartmes , Kungsfågel , Nötväcka , Kamgräsfjäril , Gräsgrön guldbagge , Större sjötrollslända , Silversmygare , Puktörneblåvinge , Vinbärsfuks , Ängspärlemorfjäril , Storfläckig pärlemorfjäril , Svingelgräsfjäril , Nässelfjäril , Ljungblåvinge , Ängsblåvinge , Enkelbeckasin , Amiral , Bläsand , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220121 Bilder på Varfågel , Gärdsmyg , Citronfjäril , Luktgräsfjäril , Ängssmygare , Myskbock , Sandgräsfjäril , Drillsnäppa , Tistelfjäril , Gluttsnäppa , Fyrfläckad trollslända , Bred trollslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220116 Bilder på Talltita , Tofsmes , Trädkrypare , Gråhäger , Nowickia ferox , Gul solblomfluga , Tornseglare , Trana , Grågås , Brushane , Mörk lyrflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
220108 Bilder på Vit glasvingefluga , Snövit Streckmätare , Kärrspindel , Humlebagge , Större rödögonflickslända , Mindre rödögonflickslända , Getingspindel , Kvadratspindel , Blå jungfruslända , Sidensvans , Sångsvan , Sädesärla , Ljus lyrflickslända , Påfågelöga , Fisktärna , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
211221 Bilder på Rapphöna , Bäver , Smådopping , Fjällvråk , Björktrast , Svartmes , Mink , Blåmes , Grönsiska , Varfågel , Knölsvan , Salskrake , Vitgumpad buskskvätta , Korp , Större träfjäril , Större nässelmott , Ormvråk , Skogsvitvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
211121 Bilder på Rubinnäktergal , Större kustflickslända , Blå kejsartrollslända , Brunsprötad skymningssvärmare , Blodröd ängstrollslända , Tegelröd ängstrollslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
211115 Bilder på Snösparv , Tallbit , Dubbeltrast , Havsörn , Sångsvan , Pilfink , Rödvingetrast , Sparvhök , Gräsand , Knölsvan , Smådopping , Sjöflickslända , Kärrgräshoppa , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
211020 Bilder på Harlekinpiga , Svart rödstjärt , Tajgasångare , Mindre flugsnappare , Skedand , Amiral , Höstmosaikslända , Pudrad smaragdflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210922 Bilder på Ljungpipare , Brun glada , Bivråk , Brun kärrhök , Kålfjäril , Vinterflickslända , Höstmosaikslända , Trädpiplärka , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210909 Bilder på Vinterflickslända , Blåhake , Tornfalk , Höstmosaikslända , Blågrön mosaikslända , Brun mosaikslända , Svart ängstrollslända , Sländorna har nu fått ett eget galleri.
210905 Bilder på Kraftig smaragdflickslända , Mindre smaragdflickslända , Höstmosaikslända , Blågrön mosaikslända , Sländorna har nu fått ett eget galleri.
210826 Bilder på Rödbandad geting , Allövbagge , Höstmosaikslända , Mindre glanstrollslända , Sorgmantel , Ectophasia crassipennis , Tornfalk , Tallfly , Gulfläckad ängstrollslända , Rådjur , Blågrön mosaikslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210814 Bilder på Större ängstrollslända , Blodröd ängstrollslända , Tegelröd ängstrollslända , Pudrad smaragdflickslända , Storspov , Purpurljusmott , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210801 Bilder på Eldsnabbvinge , Större vårtbitare , Eksnabbvinge , Flodflickslända , Jallabärfis , Nordisk kärrtrollslända , Mindre bastardsvärmare , Gammafly , Mindre guldvinge , Morotsmott , Tegelröd ängstrollslända , Getingspindel , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210722 Bilder på Gulfläckad glanstrollslända , Strimlus , Trädpiplärka , Vinterflickslända , Pudrad smaragdflickslända , Silverstreckad pärlemorfjäril , Pudrad kärrtrollslända , Blå kejsartrollslända , Tosteblåvinge , Ekoxe , Kartfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210710 Bilder på Större rödögonflickslända , Blå kejsartrollslända , Mindre rödögonflickslända , Slåttergräsfjäril , Ljus lyrflickslända , Nässelfjäril , Tidig mosaikslända , Svartribbad vitvingemätare , Klöverblåvinge, Guldtrollslända , Prydlig pärlemorfjäril , Gulbrokigt Slåtterfly , Fyrfläckad trollslända , Större sjötrollslända .
210707 Bilder på Sotnätfjäril , Mindre sjötrollslända , Blå jungfruslända , Flodflickslända , Vitbandad björkfältmätare , Skogsnätfjäril , Asknätfjäril , Väddnätfjäril , Sälgskimmerfjäril, Aspfjäril , Hemipenthes maura , Sädesärla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210622 Bilder på Bred trollslända , Blå jungfruslända , Röd flickslända , Större hackspett , Blåbandad jungfruslända , Större rödögonflickslända , Hemipenthes morio , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210616 Bilder på Kattuggla , Mandarinand , Ljus lyrflickslända , Mindre kejsartrollslända , Blå kejsartrollslända , Blå jungfruslända , Ekoxe , Mörk lyrflickslända , Röd flickslända , Kålfjäril , Sjöflickslända , Citronfläckad kärrtrollslända , Tidig mosaikslända , Gulfläckig igelkottsspinnare .
210606 Bilder på Busksångare , Kamgräsfjäril , Ormbunksmätare , Spjutflickslända , Nordisk kärrtrollslända , Röd flickslända , Grönsnabbvinge , Mandarinand , Månflickslända , Sjöflickslända , Snok , Prickvingad svävfluga , Klöverblåvinge , Skogsvisslare , Aurorafjäril , Tidig mosaikslända , Fyrfläckad trollslända , Smultronvisslare , Vitbrokigt slåtterfly , Skogsvitvinge , Svingelgräsfjäril , Tosteblåvinge , Rapsfjäril , Kopparödla , Purpurbärfis , Ljus lyrflickslända , Bred trollslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210526 Bilder på Kartfjäril , Sävsångare , Trädpiplärka , Trastsångare , Nordisk kärrtrollslända, Tosteblåvinge , Fyrfläckad trollslända , Jungfrulinfly , Rödstjärt , Svarthakedopping , Sädesärla , Lärkfalk , Tidig mosaikslända , Spjutflickslända , Bålgetingblomfluga , Pantersnigel , Skogsvitvinge , Vinbärsfuks , Rapsfjäril , Citronfjäril , Grå mårfältmätare , Smultronvisslare , Snatterand , Stjärtmes , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210515 Bilder på Storlom , Svarttärna , Smultronvisslare , Trädpiplärka , Mindre strandpipare, Stenskvätta , Sädesärla , Gulsparv , Älg , Aurorafjäril , Påfågelöga , Skäggdopping , Storfläckig pärlemorfjäril , Grönsnabbvinge , Rapsfjäril , Korp , Knölsvan , Ärtsångare , Gök , Strandskata , Fiskmås , Gravand , Skrattmås , Gråtrut , Buskskvätta , Svarthätta , Stjärtand , Grågås , Tosteblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210502 Bilder på Stäpphök , Skräntärna , Tofslärka , Ringtrast , Fiskgjuse, Trana , Älg , Vildsvin , Sothöna , Gröngöling , Stjärtmes , Storspov , Fiskmås , resegalleriet är uppdaterat med Landsort , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210426 Bilder på Rostgumpsvala , Sädesärla , Stenskvätta , Sorgmantel.
210416 Bilder på Vildsvin , Gärdsmyg , Taltrast , Trädlärka , Gulsparv, Rödhake , Brun flickfjäril , Strandskata , Grågås , Sothöna , Mindre hackspett , Stare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210409 Bilder på Rödhuvad dykand , Sothöna , Ringduva , Större strandpipare , Ejder, Trana , Knölsvan , Talltita , Knipa , Bläsgås , Brun flickfjäril , Grågås , Kanadagås , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210312 Bilder på Rördrom , Kungsfiskare , Domherre , Större strandpipare , Alförrädare, Kungsfågel , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210215 Bilder på Mandarinand , Kungsfiskare , Strömstare , Knölsvan , Gräsand , Sångsvan , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210120 Bilder på Gulkindad kricka , Bläsand , Rödhuvad dykand , Kanadagås , resegalleriet är uppdaterat med Brandalsund , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
210112 Bilder på Rapphöna , Domherre .
210111 Bilder på Rapphöna , Trädkrypare , Bergtajgasångare , Varfågel , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
201220 Bilder på Strömstare , Större hackspett , Varfågel , Bergfink , Gråsiska , Nötväcka , Skäggdopping , Blåhake , Blåmes , Bläsgås , Gråhäger , Talgoxe , Sävsångare , Rörsångare , Gräsand , Knölsvan , Påfågelöga , Sandgräsfjäril , Mindre strandpipare , Kålfjäril , Blågrön mosaikslända , Större nässelmott , Ängssmygare , Luktgräsfjäril , Slåttergräsfjäril , Större sjötrollslända , Sjuprickig nyckelpiga , Fyrbandad blombock , Apollofjäril , Skogsvitvinge , Snövit Streckmätare , Huggorm , Bredbrämad bastardsvärmare , Mindre blåvinge , Vitgräsfjäril , Gulbrokigt Slåtterfly , Större kustflickslända , Fyrfläckad trollslända , Klöverblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
201101 Bilder på Kohäger , Labyrintspindel , Höstmosaikslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
201007 Bilder på Kungsfågelsångare , Ekorre , Gammafly , Amiral , Älg , Gransångare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200927 Bilder på Nötkråka , Tofsmes , Höstmosaikslända , Vinterflickslända , Svart ängstrollslända , Tegelröd ängstrollslända , Älg , Skogstordyvel , Blågrön mosaikslända , Brun mosaikslända , Större vattensalamander ,resegalleriet är uppdaterat med Landsort , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200916 Bilder på Trädlärka , Ladusvala , Rapsfjäril , Tegelröd ängstrollslända , Guldtrollslända , Vinterflickslända , Höstmosaikslända , Grön vårtbitare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200906 Bilder på Höstmosaikslända , Forsärla , Eldsnabbvinge , Stenskvätta , Lövsångare , Grå flugsnappare , Spillkråka , Sjöflickslända , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200828 Bilder på Duvhök , Forsärla , Eldsnabbvinge , Ringduva , Ängsstamfly , Kärrspindel , Vickerbackmätare , Gulsparv , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200817 Bilder på Svart ängstrollslända , Svingelgräsfjäril , Backgräshoppa , Tegelröd ängstrollslända , Ljus lyrflickslända , Blå jungfruslända , Kortvingad ängsgräshoppa , Vinbärsfuks , Sångsvan , Rhagonycha fulva , Rörhöna , Sothöna , Eldsnabbvinge , Rovfjäril , Blågrön mosaikslända , Sorgmantel , Morotsmott , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200808 Bilder på Kartfjäril , Dammsnäppa , Svarthalsad dopping , Kärrgräshoppa , Blågrön mosaikslända , Fläckig blombock , Silversmygare , Skogspärlemorfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200726 Bilder på Blågrön mosaikslända , Sälgskimmerfjäril , Ekoxe , Bombylius minor , Hedblåvinge , Gulröd blombock , Blodröd ängstrollslända , Påfågelöga , Mindre bastardsvärmare , Myskbock , Eksnabbvinge , Kattuggla , Törnskata , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200720 Bilder på Gulfläckad ängstrollslända , Sälgskimmerfjäril ,Grön vårtbitare , Gulvingad fältmätare , Sexfläckig bastardsvärmare , Blodröd ängstrollslända , Tegelröd ängstrollslända , Brunkärrhök , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200714 Bilder på Aspskimmerfjäril , Sälgskimmerfjäril ,Blå kejsartrollslända , Större rödögonflickslända , Tegelröd ängstrollslända , Blodröd ängstrollslända , Gök.
200711 Bilder på Pudrad kärrtrollslända , Fyrfläckad trollslända ,Större sjötrollslända , Gök , Brun mosaikslända , Sälgskimmerfjäril , Apollofjäril , Bredbrämad bastardsvärmare .
200709 Bilder på Sälgskimmerfjäril , Apollofjäril ,Blodröd ängstrollslända , Bred kärrtrollslända , Myrpärlemorfjäril , Törnsångare , Silverstreckad pärlemorfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Skogspärlemorfjäril , Nässelfjäril, Storfläckig pärlemorfjäril, Hedblåvinge , Vitgräsfjäril, Sjöflickslända .
200704 Bilder på Vickerbackmätare , Mindre fläckmätare ,Rutig buskmätare , Blekgrön mätare , Blå kejsartrollslända , Större sjötrollslända , Nordisk kärrtrollslända , Fyrfläckig trollslända , Brunfläckig pärlemorfjäril , Rödfransad björnspinnare, Bålgeting, Sotmätare , Pärlgräsfjäril, Skogspärlemorfjäril , Trana , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200629 Bilder på Apollofjäril , Ekoxe ,Skogsnätfjäril , Älggräsfjäril , Ängspärlemorfjäril , Silverblåvinge , Påfågelöga , Stenskvätta , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200626 Bilder på Hårig bärfis ,Purpurbärfis , Lädermätare , Fyrbandad blombock , Blå jungfruslända , Slåttergräsfjäril , Bred trollslända , Vitgräsfjäril , Ängspärlemorfjäril , Humlebagge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200622 Bilder på Ekoxe ,Ängssmygare , Pärlgräsfjäril , Puktörneblåvinge , Snok , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200615 Bilder på Svingelgräsfjäril ,Svartribbad vitvingemätare , Skogsvitvinge , Kvickgräsfjäril , Skogsvisslare , Prydlig pärlemorfjäril , Ängsvitvinge , Mindre blåvinge , Storfläckig pärlemorfjäril , Smultronvisslare , Snok , Busksångare , Gråflugsnappare , Grågås , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200609 Bilder på Smalnäbbad simsnäppa ,Skäggmes , Ringduva , Karminspinnare , Rutig buskmätare , Vitbrokigt slåtterfly , Ekorre , Fiskgjuse , Mindre guldvinge , Klöverblåvinge , Svartribbad vitvingemätare , Nässelfjäril , Fyrfläckig trollslända , Sothöna , Knölsvan , Gräsand , Råka , Trädpiplärka , Aurorafjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200530 Bilder på Kattuggla ,Tidig mosaikslända , Kamgräsfjäril , Aurorafjäril , Knölsvan , Älg , Riddarskinnbagge , Mindre guldvinge , Storfläckig pärlemorfjäril , Skogsvisslare , Klöverblåvinge , Vinbärsfuks , Gulbrokigt Slåtterfly , Citronfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200523 Bilder på Tosteblåvinge ,Klöverblåvinge , Skogsvitvinge , Skogsvisslare , Gulbrokigt Slåtterfly , Grönsnabbvinge , Aurorafjäril , Kopparödla , Svartvit flugsnappare , Bofink , Ladusvala , Grå mårfältmätare , Allmän ängsmätare , Lövsångare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200516 Bilder på Näktergal , Järnsparv , Trädlärka , Grönfink , Lövsångare , Större hackspett , Storfläckig pärlemorfjäril , Huggorm , Vinbärsfuks , Grönsnabbvinge , Storskarv , Aurorafjäril , Svartvit flugsnappare , Citronfjäril , Gullviva , Adam och Eva , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200505 Bilder på Aurorafjäril ,Sädesärla , Smådopping , Järnsparv , Kanadagås , Grönsnabbvinge , Sorgmantel , Rapsfjäril , Tosteblåvinge , Svartvit flugsnappare , Lövsångare , Skäggdopping , Ringtrast , Trädpiplärka , Knipa , Storlom , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200416 Bilder på Gotiskt Sälgfly ,Trädkrypare , Brun flickfjäril , Nässelfjäril , Grå flickfjäril , Sorgmantel , Sädesärla , Vinbärsfuks , Citronfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200408 Bilder på Tamduva , Dovhjort , Huggorm ,Rödräv ,Påfågelöga , Nässelfjäril ,Råka , Trana , Svarthakad buskskvätta , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200221 Bilder på Nötkråka.
200220 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200205 Bilder på Rödhake , Koltrast , Tallbit , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
200109 Bilder på Smådopping , Kungsfågel , Mindre hackspett , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191229 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191220 Bilder på Tallbit , Gärdsmyg.
191205 Bilder på Tallbit , Sångsvan , Bergfink , Grönfink , Pilfink , Trädkrypare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191102 Bilder på Tallbit , Trädkrypare , Bergfink , Havsörn , Kungsörn , Svart skogssnigel , Stare , Koltrast , Mindre sångsvan , Björktrast , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
191005 Bilder på Brun törnskata , resegalleriet är uppdaterat med Landsort , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190926 Bilder på Stäpphök, Fjällvråk , Kungsfiskare , Eldsnabbvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190917 Bilder på Stäpphök, Sparvhök , Stjärtmes , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190906 Bilder på Aftonfalk .
190905 Bilder på Hasselsnok , Spansk skogssnigel , Bålgeting , Sorgmantel , Amiral , Havsörn , Hedblåvinge , Eldsnabbvinge , Silverstreckad pärlemorfjäril , Tistelfjäril , Mindre guldvinge , Påfågelöga , Nässelfjäril , Lappuggla .
190724 Bilder på Sälgskimmerfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Sorgmantel , Brunsprötad skymningssvärmare , Rapsfjäril , Sandgräsfjäril , Rutig buskmätare , Midsommarblåvinge , Mindre guldvinge , Påfågelöga , Skogsgräsfjäril , Hedblåvinge , Pärlgräsfjäril , Ljungblåvinge , silverblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190718 Bilder på Sälgskimmerfjäril .
190716 Bilder på Rådjur , Vildsvin , Sälgskimmerfjäril , Apollofjäril , Ekspinnare , Silverstreckad pärlemorfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Storfläckig pärlemorfjäril , Puktörneblåvinge , Nässelfjäril , Tistelfjäril ,Ängspärlemorfjäril , Videfuks , Svartribbad vitvingemätare , Kamgräsfjäril , Ängssmygare , Rapsfjäril , Luktgräsfjäril , Silverblåvinge Humlebagge , Slåttergräsfjäril , Mindre tåtelsmygare Rovfjäril , Skogspärlemorfjäril , Amiral , Vitgräsfjäril , Midsommarblåvinge , Vinbärsfuks.
190619 Bilder på Ekoxe , Pärlgräsfjäril , Ren , Tistelfjäril , Klöverblåvinge .
190616 Bilder på Dubbelbeckasin , Hökuggla , Dalripa , Blåhake , Hussvala resegalleriet är uppdaterat med Jämtland , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190603 Bilder på Härmsångare , Prydlig pärlemorfjäril , Rapsfjäril , Kålfjäril .
190601 Bilder på Svarthakedopping , Näktergal , Aurorafjäril , Rapsfjäril , Smultronvisslare , Skogsvitvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190527 Bilder på Spetsstjärtad duva , resegalleriet är uppdaterat med Öland.
190525 Bilder på Skogsvisslare , Smultronvisslare , Aurorafjäril , Skäggdopping , Kattuggla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190521 Bilder på Gulgrå sparv , resegalleriet är uppdaterat med Gotland , Halsbandsflugsnappare , Svartvit flugsnappare , Trädpiplärka , Mindre strandpipare , Gravand , Grågås , Sävsångare , Rovfjäril , Tistelfjäril , Vinbärsfuks , Tosteblåvinge , Sorgmantel , Citronfjäril , Grönsnabbvinge , Påfågelöga , Storfläckig pärlemorfjäril , Rapsfjäril , Mindre guldvinge , Snok , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190515 Bilder på Gråhuvad vipa , resegalleriet är uppdaterat med Sandvik , Aurorafjäril , Rapsfjäril , Sorgmantel , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190510 Bilder på Myrspov , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190508 Bilder på Skogsödla , Aurorafjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
190503 Bilder på Mindre strandpipare , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190501 Bilder på Fasan , Nässelfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190428 Bilder på Svartvit flugsnappare , Storlom , Grönsångare , Vanlig padda , Påfågelöga , Stjärtmes , Vinbärsfuks , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190422 Bilder på Ringtrast , Sorgmantel , Fladdermus.
190418 Bilder på Wilsonbeckasin , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190414 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190413 Bilder på Svarthakedopping , Svarthalsad dopping , Svart rödstjärt , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190404 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190402 Bilder på Röd glada , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190331 Bilder på Stare , Mink , Vinbärsfuks , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190320 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190313 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190311 Bilder på Citronfjäril , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190223 Bilder på Strömstare .
190216 Bilder på Lappuggla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190210 Bilder på Sångsvan , Knipa .
190208 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190130 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190128 Bilder på Vattenrall , Rödhake , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190125 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190124 Bilder på Dvärgbeckasin , Rödhake , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190122 Bilder på Skäggmes , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190116 Bilder på Strömstare , Koltrast , Gråsiska , Trädkrypare , Kattuggla , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga .
190107 Bilder på Kattuggla .
190106 Bilder på Kattuggla , Fjällvråk . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181230 Bilder på Strömstare .
181229 Bilder på Rostsparv , och resegalleriet Skutskär .
181226 Bilder på Snatterand , Sångsvan . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181206 Bilder på Stjärtand , Gärdsmyg , Gräsulv , Fjällig bläcksvamp. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181117 Bilder på Havsörn . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181114 Bilder på Sädgås (Tundrasädgås) . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181030 Bilder på Blå kärrhök , Rödhake.
181026 Bilder på Kungsörn , Duvhök . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181020 Bilder på Stenfalk , Duvhök , Snatterand , Tofsmes , Ekorre , Svartmes , Nötväcka , Entita , Knölsvan , Bäver . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
181011 Bilder på Stenskvätta , Rödhake , Gransångare . Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180927 Bilder på Nötväcka , Gråflugsnappare , Svartvit flugsnappare , Större hackspett , Backgräshoppa , Buskvårtbitare , Ekorre , Grön vårtbitare , Knölsvan , Mindre guldvinge , Kungsfågel , Fjällvråk. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180917 Bilder på Större beckasinsnäppa , Amiral , Älg , Sävsparv , Brunkärrhök. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180824 Bilder på Gök. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180814 Bilder på Vit stork. Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180813 Bilder på Myrspov , Eldsnabbvinge , Ärtsångare , Vinbärsfuks , Brunfläckig pärlemorfjäril , Prydlig pärlemorfjäril , Allmän ängsmätare .
180725 Bilder på Älg , Större träfjäril , Naggad lövmätare , Eksnabbvinge , Apollofjäril , Koltrast , Kålfjäril , Silverblåvinge , Puktörneblåvinge , Silverstreckad pärlemorfjäril , Hedblåvinge , Ljungblåvinge , Källfly , Mindre bastardsvärmare , Snövit Streckmätare , Ängspärlemorfjäril , Slånspinnmal , Större kustflickslända .
180618 Bilder på Apollofjäril .
180615 Bilder på Ekoxe .
180614 Bilder på Större hackspett , Svavelgul höfjäril , Karminspinnare , Gulbrokigt Slåtterfly , Violettkantad guldvinge , Ängspärlemorfjäril , Ängssmygare , Kvickgräsfjäril , Vitgräsfjäril , Ängsblåvinge , Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga.
180611 Bilder på Hjälmpärlhöna , Humledagsvärmare , Kamgräsfjäril , Hedpärlemorfjäril , Pärlgräsfjäril , Sotnätfjäril , Älggräspärlemorfjäril , Skogsnätfjäril , Blå jungfruslända , Asknätfjäril , Väddnätfjäril , Vitbandad björkfältmätare , Aspfjäril.
180305 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Gråkråka , Aurorafjäril , Trana , Blodröd ängstrollslända , Bred trollslända.
180528 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Sävsångare , Aurorafjäril , Kvickgräsfjäril.
180523 Bilder på Karminspinnare .
180522 Bilder på Gullvivefjäril , Mindre guldvinge.
180521 Bilder på Karminspinnare , Gulbrokigt Slåtterfly.
180520 Bilder på Dubbeltrast.
180517 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Citronärla , Bäver.
180513 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Amiral , Ängsvitvinge , Vinbärsfuks , Buskskvätta.
180510 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Rapsfjäril , Sorgmantel , Skogsvitvinge , Storfläckig pärlemorfjäril , Tosteblåvinge , Vinbärsfuks , Trädpiplärka , Grönsnabbvinge.
180507 Senaste bilder Ägretthäger.
180506 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Tosteblåvinge , Mindre strandpipare , Grågås.
180502 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Svartvit flugsnappare.
180429 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Stjärtmes.
180427 Senaste bilder Forsärla.
180423 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Svarthakedopping.
180417 Veckans dåliga bilder är uppdaterat Veckans dåliga , Ringtrast , Mindre korsnäbb , Bofink , Grönsiska , Nötväcka , Koltrast.