Tyresta 2022-08-02
Drog till Tyresta för att leta Skuggpärlemorfjäril.