Ringmärkning vid Älgviken maj 2010
16 maj genomfördes en av flera Ringmärkningar vid Älgviken i Nynäshamn. Jan Ohlsson var ringmärkare. Här visar Janne upp en större hackspett som ringmärktes under dagen. Ringmärkning
Janne kontrollerar fettet på hackspetten. Ringmärkning
Intresserade assistenter är Eva, Matz, Johannes och Berth. Ringmärkning
Johannes övervakar Janne. Ringmärkning
Matz och janne kontrollerar fjäderdräkten. Ringmärkning
Johannes visar upp hackspetten för Jannes barnbarn som båda hade vattkoppor och inte var på sitt gladaste humör. Ringmärkning
En sista bild på hackspetten innan den släpptes ut i friheten. Ringmärkning
Copyright © fageltornet.se