Alhagen Nynäshamn
Alhagen är ett iordningställt våtmarksområde för rening av Nynäshamns avloppsvatten. Området bjuder på ett rikt fågelliv. Själv har jag sett 134 arter med det är långt från toppen. Alhagen är min hemma lokal. Vy över tornet alhagen
Alhagen är lätt tillgänlig och bra parkeringsmöjlighet finns.För att komma hit åk väg 73 söderut i Nynäshamn sväng av vid Kalvö avfarten och följ skyltningen. Vy från parkeringen
Vy över Starrträsk Starrträsk
Johannes vid Starrträsk i Alhagen 2005-11-05. Starrträsk
Vid Starrträsk Starrträsk
Alhagen är familjevänligt flera rastställen finns även med iordningställda grillplatser. På sommrarna brukar det även finnas får i området. Rastplats
Här en bild från utloppet från Alhagen. Ser ni strömstaren ? Utloppet
Djurlivet i Alhagen består inte bara av fåglar. Här en nyfiken räv som undrade vad jag gjorde i fågeltornet. Räv
I Alhagen finns också bäver. På bilden visas bäverhyddan. Bäverhyddan
Bäverspår i Alhagen. Många aspar har blivit fällda av bävern. bäverspår
Bilden visar en del av inloppsdammarna. inloppsdamm
Vinterskrud över vassträsk. Vassträsk
Copyright © fageltornet.se