Björshults soptipp Nyköping Södermanland 2006-08-29.
Beskrivning
Björshults soptipp ligger strax utanför Nyköping och är främst en lokal för vitfågel. Jag och Johannes åkte dit för att leta efter en Kaspisk trut som setts där. Vy över soptippen.
Björshult
Här är Kalle Brinell upptäckaren av den Kaspiska truten. Kalle var där när vi kom och det var han som pekade ut truten för oss. Tack för det Kalle. Björshult
Kalle och Johannes i väntan på att truten skall visa sig igen. Björshult
På span efter truten. Truten visade sig inte mera så länge vi var kvar utan den drog mot Nyköpingshållet. Havsörn, Ormvråk och Duvhök visade upp sig. Björshult
I brist på kaspisk trut fotade Johannes fjäril som så många andra skådare denna sommar. Björshult
Efter besöket på soptippen fortsatte vi till Strandstuviken och senare även till Tullgarn. För mej var det Sörmlandskryss på Kaspisk trut, för Johannes var det även Sverigekryss. Björshult
Copyright © fageltornet.se