Sandemar Haninge
Beskrivning
Sandemar är beläget 3 kilometer väster om Dalarö och är en av Stockholms mest välbesökta fågellokaler. Här finns både betade strändängar , åkrar, al och björkskog. Sandemar har ett rikt fågelliv året runt.
Vy från tornet
Vy från tornet österut. Vy från tornet
Daniel i tornet vy österut 2005-06-21. Daniel och Vy från tornet
Vy väster ut från tornet Daniel med sin Sony kamera i förgrunden. Vy från tornet
Vy söderut från tornet. Vy söderut från tornet
Vy västerut från tornet. Vy västerut från tornet
Bild från travbanan fågeltornet syns i bakgrunden. Vy från tornet
Johannes och Daniel, i bakgrunden syns travbanan. 2005-07-18. Vy från tornet
Samma skådare med naturliga uppsyner. Vy från tornet
Daniel visar upp sin sandal han trampade under dagen i 3 stycken stora koskitar vid olika tillfällen (det luktade inte gott i bilen skall ni veta). Vy från tornet
Bakom Johannes kan ni se en av koskitarna som Daniel besökte. Vy från tornet
Daniel visar en bild för Johannes. Jag tror att det var en bild på mej som Daniel tog tidigare under dagen därför dom glada minerna. 2005-07-18. Vy från tornet
Copyright © fageltornet.se