Kungstrollslända / Cordulegaster boltonii / Golden-ringed Dragonfly