Mörk lyrflickslända / Coenagrion pulchellum / Variable Damselfly