Mina Sländor
Översikt på dom Sländor som jag fotat.
Klicka på bilderna för att se fler bilder.

Flicksländor

Glansflicksländor
Lestidae
Kraftig smaragdflickslända Pudrad smaragdflickslända Mindre smaragdflickslända vinterflickslända
Kraftig smaragdflickslända
Lestes dryas
Emerald Spreadwing
Pudrad smaragdflickslända
Lestes sponsa
Emerald Damselfly
Mindre smaragdflickslända
Lestes virens
Small Emerald Spreadwing
Vinterflickslända
Sympecma fusca
Common Winter Damselfly

Jungfrusländor
Calopterygidae
Blå jungfruslända Blåbandad jungfruslända
Blå jungfruslända
Calopteryx virgo
Beautiful Demoiselle
Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens
Banded Demoiselle

Flodflicksländor
Platycnemididae
Flodflickslända
Flodflickslända
Platycnemis pennipes
White-legged Damselfly

Dammflicksländor
Coenagrionidae
Spjutflickslända Månflickslända Ljus lyrflickslända Mörk lyrflickslända Sjöflickslända Större rödögonflickslända Mindre rödögonflickslända Större kustflickslända Röd flickslända
Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum
Northern Damselfly
Månflickslända
Coenagrion lunulatum
Irish damselfly
Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella
Azure Damselfly
Mörk lyrflickslända
Coenagrion pulchellum
Variable Damselfly
Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum
Common Blue Damselfly
Större rödögonflickslända
Erythromma najas
Red-eyed Damselfly
Mindre rödögonflickslända
Erythromma viridulum
Small Red-eyed Damselfly
Större kustflickslända
Ischnura elegans
Common Bluetail
Röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula
Large Red Damselfly


Egentliga trollsländor

Mosaiksländor
Aeshnidae
Blågrön mosaikslända Brun mosaikslända Höstmosaikslända Blå kejsartrollslända Mindre kejsartrollslända Tidig mosaikslända
Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea
Southern Hawker
Brun mosaikslända
Aeshna grandis
Brown Hawker
Höstmosaikslända
Aeshna mixta
Migrant Hawker
Blå kejsartrollslända
Anax imperator
Blue Emperor
Mindre kejsartrollslända
Anax parthenope
Lesser Emperor
Tidig mosaikslända
Brachytron pratense
Hairy Dragonfly


Kungstrollsländor
Cordulegastridae
Kungstrollslända
Kungstrollslända
Cordulegaster boltonii
Golden-ringed Dragonfly


Skimmertrollsländor
Notodontidae
Guldtrollslända Tvåfläckad trollslända Mindre glanstrollslända BjöGulfläckad glanstrollslända Metalltrollslända
Guldtrollslända
Somatochlora arctica
Northern Emerald
Tvåfläckad trollslända
Epitheca bimaculata
Eurasian Baskettail
Mindre glanstrollslända
Pheosia trmula
Swallow Prominent
Gulfläckad glanstrollslända
Somatochlora flavomaculata
Yellow-spotted Emerald
Metalltrollslända
Somatochlora metallica
Brilliant Emerald

Segeltrollsländor
Libellulidae
Pudrad kärrtrollslända Bred kärrtrollslända Citronfläckad kärrtrollslända Nordisk kärrtrollslända Bred trollslända Spetsfläckad trollslända Fyrfläckad trollslända Större sjötrollslända Mindre sjötrollslända
Pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
Dark Whiteface
Bred kärrtrollslända
Leucorrhinia caudalis
Lilypad Whiteface
Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis
Large White-faced Darter
Nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda
Northern White-faced Darter
Bred trollslända
Libellula depressa
Broad-bodied Chaser
Spetsfläckad trollslända
Libellula fulva
Scarce Chaser
Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata
Four-spotted Chaser
Större sjötrollslända
Orthetrum cancellatum
Black-Tailed Skimmer
Mindre sjötrollslända
Orthetrum coerulescens
Keeled Skimmer
Svart ängstrollslända Gulfläckad ängstrollslända Blodröd ängstrollslända Större ängstrollslända Tegelröd ängstrollslända
Svart ängstrollslända
Sympetrum danae
Black Darter
Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum flaveolum
Yellow-winged Darter
Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
Ruddy Darter
Större ängstrollslända
Sympetrum striolatum
Common Darter
Tegelröd ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
Vagrant Darter