Mindre hackspett / Dendrocopus minor / Lesser Spotted Woodpecker